15 Mayıs 2012 Salı

LYS STRATEJİLERİ / MATEMATİK
LYS Matematik sorularının dağılımı, geçen 3-4 yılın MAT-2 testlerindeki soru dağılımına benzerlik gösterecektir. Bu yıllarda soruların;

% 15 'i  9.sınıf konularından
% 25 'i  10.sınıf konularından
% 20' si 11.sınıf konularından
% 40' ı ise 12.sınıf konularından gelmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 12.sınıf konuları (limit, türev, integral) ağırlığını hissettirebilir.

Bu konularla ilgili yapılabilecek en verimli iş, geçtiğimiz 3-4 yılın sorularını yeniden çözmektir.