11 Mayıs 2012 Cuma

LYS STRATEJİLERİ / KİMYA


Kimya dersi konuları kendi içinde bağlantılı olmasının yanında, matematik, fizik ve biyoloji dersleri ile de ilişkilidir. Bu nedenle Kimya sorularında zorlanabilirsiniz.Zorlanmamanız için, Kimya dersi ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerini iyi bilmeniz gerekmektedir.

Diğer tüm derslerde olduğu gibi, Kimya sorularının da doğru çözülebilmesi için, konuların iyi bilinmesi, birbirleri ile karıştırılmaması ve sorular okunurken vurgulamalara dikkat edilmesi gerekir.

LYS Kimya soruları, yorumdan çok bilgi içerikli olacaktır. Bu sorular bilgiye dayandığı için, öğrenciler için zor olabilir.

30 Soruluk Kimya testinin, 9-10-11 sorusunu, Organik Kimya' dan bekliyoruz. 9.Sınıf konularından soru gelme ihtimali çok düşüktür.

10.Sınıf konularından, Kimyasal Hesaplamalar, Gazlar, Derişim Hesapları soruları gelebilir. 11.Sınıf konularının tamamından 9-10 civarı soru bekliyoruz. Bu konular içinde en fazla soru, Elektrokimya ve Asit-Baz konularından gelecek diye düşünüyoruz.